Sofie

Sofie Devocht

Ervaring

 • Tejo vzw, Therapeuten voor jongeren
 • Recht-Op vzw, individuele ondersteuning en groepswerk met jongeren en volwassenen in armoede

Studies

 • Educatieve Academie, Interactionele Vormgeving (i.o.)
 • AP Hogeschool, vakken klinische psychologie en ontwikkelingspsychologie
 • Andante, Suïcidepreventie
 • Sering vzw, Participatief drama
 • Universiteit Leiden, Culturele Antropologie

Doelgroep

 • Jongeren
 • Jongvolwassenen
 • Volwassenen

Thema’s

 • Angst, paniek, verdriet, rouw, vastlopen, relationele vragen, levensvragen…

Contact