Aanbod op maat

Therapie voor het Gezin biedt een waaier aan mogelijkheden. Daar kiezen we bewust voor omdat elke cliënt uniek is en we graag een aanbod op maat nastreven.

Doelgroepen

 • Individuele therapie
 • Groepstherapie
 • Relatietherapie
 • Gezinstherapie
 • Therapie voor ouders en baby's / peuters (Infant Mental Health)
 • Therapie voor kinderen
 • Therapie voor jongeren
 • Therapie voor volwassenen

Methodieken

 • Gesprekstherapie
 • Creatieve therapie
 • Beeldende therapie
 • Infant Mental Health
 • Lichaamsgerichte therapie
 • Speltherapie
 • Video Home Training
 • Rots en Water
 • Opvoedingsondersteuning

Enkele van onze methodieken verdienen nog een extra woordje uitleg

Creatieve therapie

Creatieve therapie is een overkoepelende term voor therapievormen waarbij zelfexpressie centraal staat. Anders dan bij traditionele therapievormen zoals gesprekstherapie, gebeurt dat niet door veel te praten maar door je verbeelding te laten spreken. Door uiting te geven aan je innerlijke wereld wordt het mogelijk die te begrijpen, een plaats te geven, los te laten of te veranderen.

Beeldende therapie

Beeldende therapie is een vorm van creatieve en ervaringsgerichte therapie. Door te tekenen, boetseren, schilderen... leer je ervaren en uit te drukken wat met woorden soms moeizaam gaat. De beeldend therapeut gebruikt beeldende middelen en methodieken om onbewuste emoties bewust te maken. Belangrijk daarbij is de dialoog tussen jou , de beelden die je maakt en je therapeut. Meestal wordt gewerkt met teken- en schildermateriaal maar ook andere materialen zoals hout, metaal, klein of kosteloos materiaal kan worden gebruikt.

Infant Mental Health

Infant Mental Health (IMH) focust op de allerkleinsten (van 0 tot 5 jaar), hun emotioneel en relationeel welzijn en dat van hun ouders. In IMH staan de vroege ouder-kind relatie en de hechte relaties die het kind uitbouwt met belangrijke anderen, centraal.

Lichaamsgerichte therapie

Bij lichaamsgerichte therapie begeleidt de therapeut je om te luisteren naar wat je lichaam aangeeft en om daarmee aan de slag te gaan. De lichaamsgerichte therapeut kijkt naast je emotioneel functioneren ook naar de spanning in je lichaam, je lichaamstaal, je houding en je manier van bewegen. Door middel van ademhaling, expressie of beweging kom je meer in contact met jezelf. Het lichaamsgerichte werkt wordt meestal ondersteund door gesprekstherapie.

Speltherapie

Ook spelen is een doeltreffende manier om uitdrukking te geven aan je emoties. Deze therapievorm wordt vooral toegepast bij kinderen aangezien spelen voor kinderen een natuurlijke vorm van expressie is. Zo leert een kind al spelend om te gaan met zijn of haar emoties.

Video Home Training

Video Home Training (VHT) is een methode die gebruik maakt van korte video-opnames van ouder(s) en kind. Dat kan in de praktijk of bij je thuis. Door samen terug te kijken en de beelden te analyseren versterk je je ouderrol en zoeken we naar wat je kind nodig heeft. Het is een positieve manier van werken die vertrekt vanuit wat werkt in alledaagse situaties.