Onze therapeuten

Katrien Pieters

Riet Van Reeth

Liesbet Persyn

Nathalie Laureys

Marjolijn Janssen

Maartje Smeyers

Sofie Devocht

Mariet Waeben

Kristel Van der Schoepen