Onze therapeuten

Katrien Pieters

Riet Van Reeth

Liesbet Persyn

Marieke Dorenbosch

Marjolijn Janssen

Sofie Devocht

Mariet Waeben

Kristel Van der Schoepen

Griet Van Noten

Griet Van Noten