Liesbet

Liesbet Persyn

Ervaring

 • Tejo vzw (Therapeuten voor Jongeren)
 • Onze thuis vzw, begeleiding van jongeren in moeilijke opvoedingssituaties
 • De wingerdbloei vzw, begeleiding van jongeren in moeilijke opvoedingssituaties
 • De overstap vzw, begeleidingstehuis voor jeugddelinquenten
 • Bowa vzw, dienst voor pleegzorg
 • De touter vzw, dagcentrum voor gezinnen
 • Koca vzw, jongeren met leerstoornissen

Studies

 • KDG Hogeschool, Graduaat in de Orthopedagogie
 • Universiteit Gent, Master in de Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting Orthopedagogie
 • Universiteit Antwerpen, Postgraduaat Psychotherapie, Jeugd en Context

Doelgroep en specialisatie

 • Gezinnen, jongeren en lagere schoolkinderen
 • Opvoedingsondersteuning

Tarief

 • 60 EUR / uur

Contact