Sofie

Sofie Devocht

Ervaring

 • Therapeut bij Tejo Antwerpen (jongeren 10-20 jaar)
 • Therapeut bij Recht-Op vzw (jongeren 12-18 jaar)
 • Therapeut bij Therapie voor het gezin (jongeren, volwassenen)
 • Praktijklector Orthopedagogie en Toegepaste Jeugdcriminologie, Karel De Grote Hogeschool

Studies

 • Interactionele Vormgeving, Educatieve Academie (cliëntgerichte en integratieve therapie) (2018 - 2022)
 • Vakken klinische psychologie en ontwikkelingspsychologie, AP Hogeschool
 • Korte opleidingen en trainingen: suïcidepreventie, participatief drama, rouw en verlies bij jongeren, ASS, jeugd- en familierecht en deontologie, zelfverwondend gedrag, Hoop training, Werken met Duplopoppen, werken met kralen (narratieve therapie)
 • Sering vzw, Participatie drama
 • Master in de Culturele Antropologie, Universiteit Leiden

Doelgroep

 • Jongeren
 • Jongvolwassenen
 • Volwassenen

Thema’s

 • Angst, paniek, verdriet, rouw, vastlopen, relationele vragen, levensvragen…

Contact