Mariet

Mariet Waeben

Mariet Waeben

Ervaring

 • Kennis en expertise Centrum ZITSTIL, Wilrijk: begeleiding kleuters, lagere schoolkinderen, ouders / vorming aan professionelen m.b.t.  ADHD / ADD
 • Comité Bijzondere Jeugdzorg, Maaseik en Jeugddorp Bethanië, Horn: begeleiding van kinderen en jongeren in moeilijke opvoedingssituaties
 • Francisschool, Borgerhout en Het Oogappeltje, Wommelgem: begeleiding kleuters en lagere schoolkinderen op sociaal-emotioneel, motorisch en cognitief vlak
 • Instituut Sint-Maria, Borgerhout: leerkracht pedagogiek, psychologie, communicatie, …

Studies

 • Katholieke Universiteit Leuven: Master in de klinische psychologie kind, jongere en gezin
 • Universiteit Antwerpen: Tripple P (Positive Parenting Programme of positief opvoeden)
 • Educatieve Academie Berchem: jaaropleidingen Kindertherapie / Zandspeltherapie
 • Educatieve Academie: Vierjarige opleiding in de interactionele vormgeving (i.o.)
 • Kortdurende opleidingen: Mindfulness, kinderyoga (UA), Talentgedreven werken met kinderen (Els Pronk), Clownerie, Theater- en dansopleidingen (Wisper), …

Doelgroep en specialisatie

  Mijn doel is kinderen/ jongeren/jongvolwassenen te begeleiden om sterker in hun schoenen te staan, een positief zelfbeeld te ontwikkelen, hun krachten en talenten te (her)ontdekken en hun angsten, onzekerheden, hoge verwachtingen, teleurstellingen, boosheden, verdriet, donkere gedachten, ... een plek te geven.
  Tevens wil ik (jong)volwassenen begeleiden bij het maken van levenskeuzes.
  Aanpak : speltherapie, creatieve therapie, gesprekstherapie, talent – en oplossingsgericht werken, wisselwerking body-mind (yoga, meditatie, relaxatie,…)
  Groepsaanbod mindfulness/yoga voor kinderen, workshops moodboards rond levenskeuzes voor (jong)volwassenen

Contact